• Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.

Algemene voorwaarden

1. Algemeen


Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling bij oudeseylmakerij.nl, voor zover niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken door partijen. Door het plaatsen van een bestelling gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden van oudeseylmakerij.nl. Indien zich een situatie voordoet die niet is geregeld in de Algemene Voorwaarden, dan dient deze situatie te worden beoordeeld in de geest van deze voorwaarden.

2. Recht op ruilen en teruggave
Alle op oudeseylmakerij.nl bestelde artikelen kunt u in beginsel binnen 14 (veertien) dagen na ontvangst terugsturen indien er aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
- Het artikel is niet gedragen, gewassen of beschadigd; (het eenmalig passen van kleding wordt niet beschouwd als gebruik).
-Het artikel is verpakt in de originele verpakking;
-Alle hangtags/kaartjes zijn nog aan het artikel bevestigd.
Mocht u het artikel willen ruilen voor een adere kleur, maat of soort, dan kan dit kosteloos binnen 14 dagen. Bij het retourneren vanuit Nederland kunt u dit bij onze pakketbezorger PostNL aanbieden. Indien u gebruikt maakt van een andere dienstverlener zijn de kosten daarvan ook voor uw rekening. Niet of onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd. Kijk voor meer informatie onder het kopje Verzenden&Retourneren.

3. Verzending
Voor alle bestellingen op oudeseylmakerij.nl hanteren wij verzendkosten van 3,95. Oudeseylmakerij.nl probeert ten alle tijde binnen 4 dagen te leveren. Voornoemde leveringstermijnen zijn niet bindend en worden beschouwd als streefdata, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Oudeseylmakerij.nl zal zich inspannen om de bestelling zoveel mogelijk binnen deze leveringstermijnen te (doen) leveren.

4. Bestellingen
Oudeseylmakerij.nl behoudt zich het recht voor een aankoopaanbod niet aan te nemen als een artikel niet leverbaar is, of als u om een niet gerechtvaardigde reden hebt nagelaten facturen voor eerdere leveringen te betalen of indien er sprake is van overmacht. Als Oudeseylmakerij.nl niet in staat is een bepaalde bestelling uit te voeren, brengt Oudeseylmakerij.nl u daar zo snel mogelijk van op de hoogte.

5. Bestellingen weigeren
Het staat Oudeseylmakerij.nl vrij om online bestellingen niet aan te nemen. Deze keuze ligt geheel bij Oudeseylmakerij.nl. Indien Oudeseylmakerij.nl een online bestelling niet aanneemt, deelt Oudeseylmakerij.nl dit u onmiddellijk per email (voor zover wij hierover beschikken) mee.

6.Transportschade / Gebreken
Indien de geleverde artikelen duidelijke materiaal- of productiegebreken vertonen, waaronder eventueel begrepen transportschade, dan dient u dit direct door te geven aan de medewerker van de betreffende pakketbezorger (PostNL) die de artikelen levert en dient u de aanname te weigeren. Gelieve direct per e-mail of via telefoon bij ons te reclameren over het desbetreffende gebrek. Als u nalaat te reclameren, tast dit uw wettelijke rechten echter niet aan. U verplicht zich de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken onmiddellijk per email via of telefoon bij ons te reclameren. Zo kan Oudeseylmakerij.nl de hieruit voortvloeiende rechten uitoefenen bij de verzender of leverancier. Het niet indienen van deze klacht heeft echter geen gevolgen voor uw wettelijke aanspraken. Bij eventuele klachten omtrent de dienstverlening kunt u contact opnemen met Oudeseylmakerij.nl via email aan [email protected] of tel: 0566-621305.

7. Prijzen en betaalmogelijkheden
Alle op Oudeseylmakerij.nl getoonde prijzen zijn inclusief de wettelijk bepaalde BTW. U kunt de artikelen van uw keuze betalen middels Creditcard, iDeal, PayPal & overboeking.

8. Eigendomsvoorbehoud
De goederen blijven de eigendom van Oudeseylmakerij.nl totdat het volledige bedrag is ontvangen.

9. Bescherming van persoonsgegevens en crediteuren
Oudeseylmakerij.nl vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met uw persoonsgegevens. Alle persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en uw rechten op bescherming van uw gerechtvaardigde belangen worden strikt in acht genomen, conform de wettelijke vereisten. U stemt er mee in dat Oudeseylmakerij.nl uw persoonsgegevens in het kader van de bestelafwikkeling eventueel door kan geven aan derden. Oudeseylmakerij.nl verstrekt overigens op geen enkele wijze uw persoonsgegevens aan derden, tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Oudeseylmakerij.nl verkrijgt automatisch niet persoonlijke informatie over u zoals het type internetbrowser dat u gebruikt of de site vanwaar u naar onze site bent gelinkt. U kunt aan de hand van deze gegevens niet worden geïdentificeerd. Oudeseylmakerij.nl maakt gebruik van deze informatie voor het optimaliseren van haar site in het kader van een continue verbeteringsproces en om meer te weten te komen over de gebruikers van de website www.oudeseylmakerij.nl.

10. Intellectuele Eigendomsrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom op de content op de website komen toe aan Oudeseylmakerij.nl. Het is u niet toegestaan deze content te verveelvoudigen en/of openbaar te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Oudeseylmakerij.nl.

11. Uitsluiting van aansprakelijkheid voor externe links
Oudeseylmakerij.nl is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud en werking van de website van derden, ook al is er toegang tot een dergelijke website via een link op de site van Oudeseylmakerij.nl. Voor zover de webpagina's van Oudeseylmakerij.nl links naar andere sites op internet bevatten, verklaart Oudeseylmakerij.nl hierbij uitdrukkelijk dat Oudeseylmakerij.nl geen invloed heeft op de lay-out of inhoud van de pagina's waarnaar wordt doorgelinkt. Daarom distantieert Oudeseylmakerij.nl zich uitdrukkelijk van alle inhoud van alle pagina's van derden waarnaar links op deze webpagina's staan. Deze verklaring is van toepassing op alle weergegeven links en op alle content van de daaraan gekoppelde pagina's.

12. Exploitant van de online shop
Newport Leisure Group BV, Yn'e Lijte 1, 9001 ZR Grou. Email: [email protected] Internet: www.oudeseylmakerij.nl Geregistreeerd: Kamer van Koophandel Leeuwarden KVK nummer: 01098455 BTW nummer: NL8119.43240.B01

13. Afbeeldingen
Houd er alstublieft rekening mee dat door de instellingen van uw beeldscherm de kleur van afbeeldingen in onze e-store licht kunnen afwijken van het origineel.

14. Overig
Het Nederlandse recht is van toepassing en de Nederlandse rechter is bevoegd.